Články měsíce: Leden 2017

  • 0

2+1 důvod, proč chtít pojištění odpovědnosti

Takový „den blbec“ nás může vyjít pěkně draho. Pojištění odpovědnosti nám ale může leccos ulehčit.

Víte, že:


  1. Jsme odpovědní za škodu, kterou způsobíme my, naše dítě ale i náš pes?

Právně jsou slova újma a škoda dva oddělené pojmy, ale pro běžného občana znamenají jediné: jsme povinni se chovat tak, abychom nezpůsobili jinému újmu na jeho životě, svobodě či majetku. Pokud už takovou újmu způsobíme, jsme ze zákona povinni ji odčinit – tedy pokud to lze ji vrátit do původního stavu. V realitě se pak ve většině případů se jedná o odčinění finanční.

Zodpovědní jsme nejen za své vlastní činy, ale stejně tak i za újmu, kterou způsobí náš pes, za kterého zodpovídáme podobně jako za nezletilého potomka. A zde pozor!  Je jedno, jestli náš pes způsobí problém např. na útěku, či v době kdy jej má na starosti někdo jiný.

Představte si například, že máte na zahradě dva statné retrívry – chronické útěkáře. Utekli už několikrát, naštěstí se nikdy nic nestalo a podařilo se vám je lapit zpět. Jednoho dne ale utekli a dostali se až k nedaleké dálnici, do které oba vběhli a způsobili dopravní nehodu. Nejen že jste zdrcení ze ztráty svých psů, ale jste to vy, kdo je odpovědný za náhradu škody účastníkům nehody – jak za náhradu škody na vozidlech tak za náhradu škody na zdraví. (Toto je mimochodem příběh, který se pár let nazpět doopravdy stal.)

2. Cena za zmařený život se v zákoně změnila a dosahuje závratných výší?

Ty nejvyšší částky jsou od doby tzv. nového občanského zákoníku (NOZ) stanovené jako náhrada za zmařený život. Dříve stanovené tabulky braly v potaz jen čistě částku za způsobenou újmu, tedy stanovily cenu za způsobený úraz a tím bylo hotovo. Byla stanovená cena za lidský život pro manžela, rodiče nebo děti zemřelého na 240.000 Kč, pro sourozence 175.000 Kč – pokud jste tedy např. jako řidič vlastní vinou srazil chodce, pak takovou částku jste musel vyplatit každému z pozůstalých příbuzných.

Nový občanský zákoník už ale přihlíží i k dopadu události na další kvalitu života poškozeného, a tedy stanovuje plnou kompenzaci nejen za způsobenou bolest, ale pokud poškozené zdraví je překážkou pro další budoucnost poškozeného, stanoví se i kompenzace za tzv. ztížené společenské uplatnění (§2958 OZ 89/2012 Sb.).

K tomuto ustanovení vydal Nejvyšší soud i metodiku pro stanovování konkrétních částek. Jakkoliv je obecně přijímáno, že hodnota života je reálně nevyčíslitelná, nově se výše pro odškodnění stanovuje podle způsobené újmy a zmíněného vlivu na další společenské uplatnění.

Pomyslná hodnota zmařeného života je vyčíslena na 400násobek průměrného platu, tedy
10.274.400 Kč, v případě zvlášť mladého člověka může být zdvojnásobena.

Dalšími náklady, které je často potřeba nahradit poškozenému jsou náklady na léčbu a péči. A ačkoliv jde řada výdajů ze zdravotního či jiného pojištění, tak pokud to nestačí, platí škodu opět škůdce, tedy ten, kdo škodu způsobil – leckdy i dopředu formou záloh.

Se zdravím pak samozřejmě souvisí i náhrady ztrát na výdělku v době pracovní neschopnosti, přičemž peněžité dávky se vyplácí i po skončení pracovní neschopnosti v případě, že poškozený si v důsledku újmy vydělá méně, nebo zůstane invalidní.

3. Pojištění odpovědnosti není tak drahé v porovnání s tím, jaký může mít reálný přínos?

Když se tedy zamyslíme, jaký dopad může mít námi způsobená újma druhému člověku, co všechno se může stát i jen při obyčejné dopravní nehodě, kterých jsou dnes a denně desítky, nebo jakou škodu může způsobit úraz živitele rodiny, nezískáme z toho dobrý pocit. Po hrubém odhadu toho, co všechno bychom museli platit, bychom se měli vážně zamyslet. Zamyslet se nad tím, jestli naše úspory dosahují takových částek, abychom v případě potřeby dokázali škody uhradit. V opačném případě se musíme chovat zvlášť opatrně, nebo zapřemýšlet o dobrém pojištění odpovědnosti, které nás v závislosti na zvolených rizicích a krytí nemusí vyjít na více než pár set korun ročně.

Podívejte se na modelový “Příklad ze života” na našich stránkách, kde uvidíte, jak může být důležité správně nastavené pojištění odpovědnosti. To že jej máte totiž neznamená, že vám v případě potřeby opravdu pomůže – je potřeba jej mít správně nastavené a pravidelně aktualizované.

K nejčastějším způsobeným škodám patří vytopení sousedů, které už někdy řešila zhruba třetina z nás, podobně jako škody způsobené naším dítětem. Zároveň jen asi třetina z nás má sjednané pojištění odpovědnosti, které v případě potřeby náhrady za námi způsobenou škodu vyřeší. Pokud máme sjednané pojištění majetku, bývá pojištění odpovědnosti jeho součástí, je ale potřeba si ohlídat výše limitů a stanovené podmínky. Pokud pojištění majetku sjednané nemáte, lze sjednat pojištění odpovědnosti i samostatně.


  • 0
Rok 2017 před námi

Jaké změny čekají naše peněženky v roce 2017?

Ani letos se nevyhneme změnám. Vybrali jsme pro vás ty hlavní, které mohou ovlivnit váš rozpočet. My v Moneytree máme jasno – i přes drobná vylepšení ze strany státu se stále musíme o sebe starat zejména sami – stále tedy klademe důraz na zodpovědné plánování osobních financí 😉

DANĚ

Vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě

Oproti roku 2016 vzroste o 200Kč měsíčně na druhé a o 300Kč měsíčně na třetí a každé další dítě. Dále si v roce 2017 budou moci rodiče odečíst na dani z příjmu náklady na školku svých potomků, a to až 11 tisíc korun, tedy o 1 .100 Kč více než letos.

Vyšší limity pro penzijmí a životní pojištění

Zvyšuje se limit pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně –
z 12.000 Kč na 24.000 Kč ročně. Dále se zvyšuje limit osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvku do penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění od daně z příjmů fyzických osob, a to z 30.000 Kč na 50.000 Kč ročně.

Navrácení slev poplatníkům daně z příjmů uplatňujícím výdaje paušálem

Dojde ke zrušení omezení, které spočívalo v nemožnosti snížit si daň o slevu na manžela a uplatnit si daňové zvýhodnění na vyživované dítě u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který uplatňuje paušální výdaje podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů a splňuje podmínky uvedené v § 35ca zákona o daních z příjmů.

Rozšíření možnosti stanovení daně z příjmů paušální částkou

V souvislosti s účinností daňového balíčku (pravděpodobně od 1. dubna 2017) bude umožněno stanovení daně z příjmů paušální částkou nově i u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který má vedle příjmů ze samostatné činnosti také příjmy ze závislé činnosti. Bude také odstraněna podmínka, kdy tuto samostatnou činnost musí poplatník vykonávat bez zaměstnanců. Rozšířená možnost stanovení daně paušální částkou bude využitelná již pro zdaňovací období roku 2017.

MINIMÁLNÍ MZDA

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2017 se zvyšuje minimální mzda na 11.000 Kč za měsíc (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin). V důsledku toho:

  • se zvyšuje částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 396.000 Kč ročně (rok 2017)
  • slevu za umístění dítěte bude možné za zdaňovací období 2017 uplatnit až do výše 000 Kč
  • daňový bonus si může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem v úhrnu nejméně 000 Kč.

DŮCHODY

Mírný nárůst bude i u důchodů, kdy si důchodci polepší v průměru o 300Kč. Měsíčně by tedy mohli pobírat 11.745 Kč.

ČERPÁNÍ MATEŘSKÉ A POPORODNÍ DOVOLENÁ PRO TATÍNKY

Rodičovský příspěvek ve výši 220.000Kč bud možné vyčerpat stejně rychle, jako byla čerpána mateřská – ne však více než 33.000,-Kč měsíčně. Novopečení tatínkové si také budou moci vzít týden placeného volna, kdy budou dostávat 70% svého platu v rámci dávky “otcovská poporodní péče.” Tento nárok můžou uplatnit však jen v průběhu 6 týdnů od narození dítěte.

LEPŠÍ POSTAVENÍ SPOTŘEBITELŮ

Zákon o spotřebitelském úvěru

V oblasti finančních trhů je od 1. prosince 2016 účinný zákon o spotřebitelském úvěru, který zlepšuje postavení spotřebitele. Návrh zákona pokrývá všechny typy spotřebitelských úvěrů – od klasických hotovostních úvěrů, přes kreditní karty, nákupy zboží na splátky až po hypotéky a jiné úvěry na bydlení, kterých se dosud zákon o spotřebitelských úvěrech netýkal. Návrh obsahuje prvky, které chrání spotřebitele a eliminují praxi jejich klamání, zneužívání a omezují lichvářské praktiky.

Například stanoví sankci za pozdní splátku nejvýše 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení) i celkově (maximálně polovina úvěru, nejvýše však 200.000 Kč) a nebo umožňuje předčasně splatit hypotéku bez vysokých nákladů.

Doplnění registrovaného partnera mezi osoby blízké pro účely poskytnutí úvěru

Nově bude umožněno poskytnout úvěr ze stavebního spoření také k financování bytových potřeb registrovaného partnera.

Novela zákona o platebním styku

MF připravilo novelu zákona o platebním styku, která by měla nabýt účinnosti v prvním čtvrtletí roku 2017. Novela má zlepšit postavení spotřebitelů v oblasti platebních služeb. Třeba tím, že sjednotí terminologii v obchodních podmínkách a cenících, nebo tím, že bankám stanoví, aby klientům každoročně zaslali informaci, kolik bance zaplatili na poplatcích za předchozí kalendářní rok.

KUŘÁCI

Kuřáci si opět připlatí, zhruba o 1Kč navíc na krabičku. Od května navíc bude zřejmě platit zákaz kouření v restauracích a hospodách. 

POZOR!

Změna bankovních účtů u zdravotních pojišťoven

Do 10. února 2017 zruší zdravotní pojišťovny své účty u komerčních bank a vytvoří si nové účty u České národní banky (ČNB). Zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci budou zasílat pojistné na účty s odlišným číslem, než na které byli dosud zvyklí!

Další info k nastávajícícm změnám můžete načíst zde: