2+1 důvod, proč chtít pojištění odpovědnosti

  • 0

2+1 důvod, proč chtít pojištění odpovědnosti

Takový „den blbec“ nás může vyjít pěkně draho. Pojištění odpovědnosti nám ale může leccos ulehčit.

Víte, že:


  1. Jsme odpovědní za škodu, kterou způsobíme my, naše dítě ale i náš pes?

Právně jsou slova újma a škoda dva oddělené pojmy, ale pro běžného občana znamenají jediné: jsme povinni se chovat tak, abychom nezpůsobili jinému újmu na jeho životě, svobodě či majetku. Pokud už takovou újmu způsobíme, jsme ze zákona povinni ji odčinit – tedy pokud to lze ji vrátit do původního stavu. V realitě se pak ve většině případů se jedná o odčinění finanční.

Zodpovědní jsme nejen za své vlastní činy, ale stejně tak i za újmu, kterou způsobí náš pes, za kterého zodpovídáme podobně jako za nezletilého potomka. A zde pozor!  Je jedno, jestli náš pes způsobí problém např. na útěku, či v době kdy jej má na starosti někdo jiný.

Představte si například, že máte na zahradě dva statné retrívry – chronické útěkáře. Utekli už několikrát, naštěstí se nikdy nic nestalo a podařilo se vám je lapit zpět. Jednoho dne ale utekli a dostali se až k nedaleké dálnici, do které oba vběhli a způsobili dopravní nehodu. Nejen že jste zdrcení ze ztráty svých psů, ale jste to vy, kdo je odpovědný za náhradu škody účastníkům nehody – jak za náhradu škody na vozidlech tak za náhradu škody na zdraví. (Toto je mimochodem příběh, který se pár let nazpět doopravdy stal.)

2. Cena za zmařený život se v zákoně změnila a dosahuje závratných výší?

Ty nejvyšší částky jsou od doby tzv. nového občanského zákoníku (NOZ) stanovené jako náhrada za zmařený život. Dříve stanovené tabulky braly v potaz jen čistě částku za způsobenou újmu, tedy stanovily cenu za způsobený úraz a tím bylo hotovo. Byla stanovená cena za lidský život pro manžela, rodiče nebo děti zemřelého na 240.000 Kč, pro sourozence 175.000 Kč – pokud jste tedy např. jako řidič vlastní vinou srazil chodce, pak takovou částku jste musel vyplatit každému z pozůstalých příbuzných.

Nový občanský zákoník už ale přihlíží i k dopadu události na další kvalitu života poškozeného, a tedy stanovuje plnou kompenzaci nejen za způsobenou bolest, ale pokud poškozené zdraví je překážkou pro další budoucnost poškozeného, stanoví se i kompenzace za tzv. ztížené společenské uplatnění (§2958 OZ 89/2012 Sb.).

K tomuto ustanovení vydal Nejvyšší soud i metodiku pro stanovování konkrétních částek. Jakkoliv je obecně přijímáno, že hodnota života je reálně nevyčíslitelná, nově se výše pro odškodnění stanovuje podle způsobené újmy a zmíněného vlivu na další společenské uplatnění.

Pomyslná hodnota zmařeného života je vyčíslena na 400násobek průměrného platu, tedy
10.274.400 Kč, v případě zvlášť mladého člověka může být zdvojnásobena.

Dalšími náklady, které je často potřeba nahradit poškozenému jsou náklady na léčbu a péči. A ačkoliv jde řada výdajů ze zdravotního či jiného pojištění, tak pokud to nestačí, platí škodu opět škůdce, tedy ten, kdo škodu způsobil – leckdy i dopředu formou záloh.

Se zdravím pak samozřejmě souvisí i náhrady ztrát na výdělku v době pracovní neschopnosti, přičemž peněžité dávky se vyplácí i po skončení pracovní neschopnosti v případě, že poškozený si v důsledku újmy vydělá méně, nebo zůstane invalidní.

3. Pojištění odpovědnosti není tak drahé v porovnání s tím, jaký může mít reálný přínos?

Když se tedy zamyslíme, jaký dopad může mít námi způsobená újma druhému člověku, co všechno se může stát i jen při obyčejné dopravní nehodě, kterých jsou dnes a denně desítky, nebo jakou škodu může způsobit úraz živitele rodiny, nezískáme z toho dobrý pocit. Po hrubém odhadu toho, co všechno bychom museli platit, bychom se měli vážně zamyslet. Zamyslet se nad tím, jestli naše úspory dosahují takových částek, abychom v případě potřeby dokázali škody uhradit. V opačném případě se musíme chovat zvlášť opatrně, nebo zapřemýšlet o dobrém pojištění odpovědnosti, které nás v závislosti na zvolených rizicích a krytí nemusí vyjít na více než pár set korun ročně.

Podívejte se na modelový “Příklad ze života” na našich stránkách, kde uvidíte, jak může být důležité správně nastavené pojištění odpovědnosti. To že jej máte totiž neznamená, že vám v případě potřeby opravdu pomůže – je potřeba jej mít správně nastavené a pravidelně aktualizované.

K nejčastějším způsobeným škodám patří vytopení sousedů, které už někdy řešila zhruba třetina z nás, podobně jako škody způsobené naším dítětem. Zároveň jen asi třetina z nás má sjednané pojištění odpovědnosti, které v případě potřeby náhrady za námi způsobenou škodu vyřeší. Pokud máme sjednané pojištění majetku, bývá pojištění odpovědnosti jeho součástí, je ale potřeba si ohlídat výše limitů a stanovené podmínky. Pokud pojištění majetku sjednané nemáte, lze sjednat pojištění odpovědnosti i samostatně.


Zanechat komentář