Jaké změny čekají naše peněženky v roce 2017?

  • 0
Rok 2017 před námi

Jaké změny čekají naše peněženky v roce 2017?

Ani letos se nevyhneme změnám. Vybrali jsme pro vás ty hlavní, které mohou ovlivnit váš rozpočet. My v Moneytree máme jasno – i přes drobná vylepšení ze strany státu se stále musíme o sebe starat zejména sami – stále tedy klademe důraz na zodpovědné plánování osobních financí 😉

DANĚ

Vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě

Oproti roku 2016 vzroste o 200Kč měsíčně na druhé a o 300Kč měsíčně na třetí a každé další dítě. Dále si v roce 2017 budou moci rodiče odečíst na dani z příjmu náklady na školku svých potomků, a to až 11 tisíc korun, tedy o 1 .100 Kč více než letos.

Vyšší limity pro penzijmí a životní pojištění

Zvyšuje se limit pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně –
z 12.000 Kč na 24.000 Kč ročně. Dále se zvyšuje limit osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvku do penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění od daně z příjmů fyzických osob, a to z 30.000 Kč na 50.000 Kč ročně.

Navrácení slev poplatníkům daně z příjmů uplatňujícím výdaje paušálem

Dojde ke zrušení omezení, které spočívalo v nemožnosti snížit si daň o slevu na manžela a uplatnit si daňové zvýhodnění na vyživované dítě u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který uplatňuje paušální výdaje podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů a splňuje podmínky uvedené v § 35ca zákona o daních z příjmů.

Rozšíření možnosti stanovení daně z příjmů paušální částkou

V souvislosti s účinností daňového balíčku (pravděpodobně od 1. dubna 2017) bude umožněno stanovení daně z příjmů paušální částkou nově i u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který má vedle příjmů ze samostatné činnosti také příjmy ze závislé činnosti. Bude také odstraněna podmínka, kdy tuto samostatnou činnost musí poplatník vykonávat bez zaměstnanců. Rozšířená možnost stanovení daně paušální částkou bude využitelná již pro zdaňovací období roku 2017.

MINIMÁLNÍ MZDA

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2017 se zvyšuje minimální mzda na 11.000 Kč za měsíc (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin). V důsledku toho:

  • se zvyšuje částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 396.000 Kč ročně (rok 2017)
  • slevu za umístění dítěte bude možné za zdaňovací období 2017 uplatnit až do výše 000 Kč
  • daňový bonus si může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem v úhrnu nejméně 000 Kč.

DŮCHODY

Mírný nárůst bude i u důchodů, kdy si důchodci polepší v průměru o 300Kč. Měsíčně by tedy mohli pobírat 11.745 Kč.

ČERPÁNÍ MATEŘSKÉ A POPORODNÍ DOVOLENÁ PRO TATÍNKY

Rodičovský příspěvek ve výši 220.000Kč bud možné vyčerpat stejně rychle, jako byla čerpána mateřská – ne však více než 33.000,-Kč měsíčně. Novopečení tatínkové si také budou moci vzít týden placeného volna, kdy budou dostávat 70% svého platu v rámci dávky “otcovská poporodní péče.” Tento nárok můžou uplatnit však jen v průběhu 6 týdnů od narození dítěte.

LEPŠÍ POSTAVENÍ SPOTŘEBITELŮ

Zákon o spotřebitelském úvěru

V oblasti finančních trhů je od 1. prosince 2016 účinný zákon o spotřebitelském úvěru, který zlepšuje postavení spotřebitele. Návrh zákona pokrývá všechny typy spotřebitelských úvěrů – od klasických hotovostních úvěrů, přes kreditní karty, nákupy zboží na splátky až po hypotéky a jiné úvěry na bydlení, kterých se dosud zákon o spotřebitelských úvěrech netýkal. Návrh obsahuje prvky, které chrání spotřebitele a eliminují praxi jejich klamání, zneužívání a omezují lichvářské praktiky.

Například stanoví sankci za pozdní splátku nejvýše 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení) i celkově (maximálně polovina úvěru, nejvýše však 200.000 Kč) a nebo umožňuje předčasně splatit hypotéku bez vysokých nákladů.

Doplnění registrovaného partnera mezi osoby blízké pro účely poskytnutí úvěru

Nově bude umožněno poskytnout úvěr ze stavebního spoření také k financování bytových potřeb registrovaného partnera.

Novela zákona o platebním styku

MF připravilo novelu zákona o platebním styku, která by měla nabýt účinnosti v prvním čtvrtletí roku 2017. Novela má zlepšit postavení spotřebitelů v oblasti platebních služeb. Třeba tím, že sjednotí terminologii v obchodních podmínkách a cenících, nebo tím, že bankám stanoví, aby klientům každoročně zaslali informaci, kolik bance zaplatili na poplatcích za předchozí kalendářní rok.

KUŘÁCI

Kuřáci si opět připlatí, zhruba o 1Kč navíc na krabičku. Od května navíc bude zřejmě platit zákaz kouření v restauracích a hospodách. 

POZOR!

Změna bankovních účtů u zdravotních pojišťoven

Do 10. února 2017 zruší zdravotní pojišťovny své účty u komerčních bank a vytvoří si nové účty u České národní banky (ČNB). Zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci budou zasílat pojistné na účty s odlišným číslem, než na které byli dosud zvyklí!

Další info k nastávajícícm změnám můžete načíst zde:


Zanechat komentář